Cum au aparut codurile COR?

OIM a definitivat structura Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor - ISCO 08 şi prin Rezoluţia din 6 decembrie 2007 a aprobat ISCO 08 potrivit propunerii formulate la Întâlnirea de lucru a Experţilor în Statistica Muncii.
În vederea asigurării relevanţei, coerenţei şi comparabilităţii datelor statistice structurate la nivel de ocupaţie, EUROSTAT a propus reglementarea de către Comisia Europeană a utilizării ISCO 08, concretizată prin Regulamentul nr.1022/29.10.2009 care impune atât implementarea ISCO 08 în clasificările naţionale pentru ocupaţii, cât şi adaptarea anchetelor statistice conform structurii ISCO 08.
Implementarea Regulamentului nr.1022/29.10.2009 a fost făcută în două etape şi anume:
Etapa I : Aprobarea, prin hotărâre a Guvernului, a Structurii Clasificării Ocupaţiilor din România potrivit Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor – ISCO 08, până la nivelul grupelor de bază. Menţionăm că proiectul Hotărârii Guvernului de aprobare a acestei structuri urmează să fie adoptat de Guvernul României.
Etapa II : Elaborarea unei noi structuri a Clasificării Ocupaţiilor din România - la nivel de ocupaţie (şase caractere), care a implicat un proces de translatare a ocupaţiilor în noua versiune a Structurii COR.

Ce anume reprezinta codurile COR?

COR (abrevierea pentru Clasificarea Ocupațiilor din România) este nomenclatorul prin care sunt centralizate ocupațiile (funcții și meserii) populației active din România și în care o ocupație este clasificată doar o singură dată. Cu ajutorul acestui instrument elaborat de Ministerul Muncii sunt identificate, ierarhizate și codificate ocupațiile. COR are aplicabilitate în toate domeniile de activitate economică și socială, la completarea documentelor oficiale, în vederea precizării exacte a ocupației care face obiectul activității ce urmează a se desfășura.

De ce coduri COR?

Toate firmele si persoanele fizice autorizate trebuie sa-si incadreze salariatii folosind codurile COR.
Angajatorul este cel care are responsabilitatea alegerii corecte a codului COR pe care urmează să angajeze un salariat conform domeniului de activitate, însă și acesta din urmă este indicat să fie diligent și să verifice codul.
Având în vedere caracterul de actualitate pe care trebuie să-l aibă COR, există posibilitatea modificării și completării acestuia, printr-o procedură de care este responsabil Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Lista actualizată se publică în Monitorul Oficial pentru a fi aplicabilă.