Ultimele articole publicate in blogul nostru

Noi modificări legislative cu impact major asupra activității agenților economici care vor intra în vigoare în perioada următoare.

Legea de modificare a Codului fiscal și a altor acte normative a fost asumată în Parlament dar este contestată la Curtea Constituțională, care va dezbate dacă legea este constituțională în data de 18 octombrie 2023. În funcție de decizia Curții, legea va fi publicată sau nu în Monitorul Oficial.
 

Principalele modificări aduse Codului Fiscal sunt:

 
1. Impozitul minim pe cifra de afaceri a companiilor mari (1 ianuarie 2024)
• Companiile care au o cifra de afaceri în anul precedent de peste 50.000.000 euro (curs de schimb valabil la închiderea exercițiului financiar) vor plăti un impozit minim, numit Impozit minim pe cifra de afaceri – IMCA.
 
IMCA = 1% x (VT – Vs – I - A), unde indicatorii au următoarea semnificație:
 
IMCA - impozit minim pe cifra de afaceri, determinat cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul.
VT - venituri totale, determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, după caz;
Vs - venituri care se scad din veniturile totale, determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, după caz, reprezentând:
  • veniturile neimpozabile prevăzute la art. 23 și 24;
  • veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
  • veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție;
-veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale, care nu sunt cuprinse în indicatorul I;
-veniturile din subvenții;
-veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
  • veniturile reprezentând accizele care au fost reflectate concomitent în conturile de cheltuieli;
 
I - valoarea imobilizărilor în curs de execuție ocazionate de achiziția/producția de active, înregistrate în evidența contabilă începând cu data de 1 ianuarie 2024, respectiv începând cu prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024;
A - amortizarea contabilă la nivelul costului istoric aferentă activelor achiziționate/produse începând cu data de 1 ianuarie 2024/prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024. Nu se cuprinde în acest indicator amortizarea contabilă a activelor incluse în valoarea indicatorului I.
 
Agenții economici vor calcula atât impozitul pe profit (IP) cât și impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) și vor compara rezultatele obținute. Astfel:
-dacă IP < IMCA, agentul economic va fi obligat să plătească IMCA
-daca IP > IMCA, agentul economic va fi obligat să plătească IP
-dacă se înregistrează pierdere fiscală, agentul economic va trebui să plătească IMCA.
-daca IMCA este negativ se consideră ca IMCA este egal cu zero.
 
• Instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit persoane juridice străine băncile vor plăti un impozit suplimentar (ISCA – impozit suplimentar pentru instituțiile de credit) pe cifra de afaceri (CA) determinat astfel:
  • pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025 inclusiv, ISCA = 2% x CA
  • începând cu data de 1 ianuarie 2026, ISCA =1%
• Impozit suplimentar pe veniturile companiilor din sectoarele de petrol și gaze naturale (ICAS) care înregistrează o cifră de afaceri > 50.000.000 de euro de 0,5%.
ICAS =0.5% x (VT-Vs-I-A), unde VT,Vs, I, A sunt indicatorii definiți pentru IMCA
ICAS se aplică pentru pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025. Începând cu 2026, acești contribuabili vor aplica IMCA.


Urmăriți-ne și pe rețelele sociale: